Projectnaam  Herontwikkeling kerk Lichtenberg
Locatie  Landgraaf 
Periode  2018 - 2019
Co-Architect  Dreessen Willemse architecten
Aannemer  Timmerbedrijf Offermans bv. 
Aantal m²  950 
Fotografie  Hugo Thomassen, de.Munck.architecten

 

Project

Cultuurhuis Landgraaf

Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en tamboer- en fluitkorps St. Paulus initieerde de herbestemming van de Heilige familiekerk Lichtenberg tot het nieuwe cultuurhuis van Landgraaf. Het cultuurhuis bevat meerdere repetitieruimtes en een concertzaal.

 

In samenwerking met Dreessen Willemse Architecten is een nieuw ruimtelijk concept uitgewerkt voor de kerk. Het concept doet enerzijds recht aan de sacrale omgeving en vult anderzijds het programma van de vereniging optimaal in.

 

In de kerk zijn thematische elementen geplaatst zoals de akoestisch afgesloten repetitieruimte, de glaswand als scheiding tussen de foyer en de concertzaal, het zwevende volume van de kleine repetitie ruimtes en de trap. De trap dient als losstaand ruimtelijk element voortvloeiend uit de bestaande vormentaal van de kerk.

 

De positionering  van de diverse elementen geeft een nieuwe ruimtelijkheid aan het gebouw en definieert vanzelf de nieuwe entree. De zorgvuldig gekozen raamopeningen in de repetitie ruimtes vormen een duidelijke verbinding tussen de diverse ruimtes zonder dat de individuele leesbaarheid van de volumes verloren gaat.

 

De positie van de geluidswerende repetitiezaal haakt aan op de symmetrische hoofdas van kerk. Door deze los te plaatsen van de voorgevel en het positioneren van een riant raam ter plaatse van de entree, wordt het gebruik van de massieve ruimte getoond.

 

De foyer wordt omhuld door middel van een akoestische glaswand. De transparante afscheiding zorgt voor een fysieke afsluiting met behoud van de ruimtelijke en visuele verbinding met de grote concertzaal.

 

De twee kleinere repetitie ruimtes vormen twee volumes waarbij een ruimte gerealiseerd is op het bestaande oxaal en de andere is zwevend in de ruimte. Beide ruimtes definiëren de maat en de schaal van het nieuwe gebruik. Centraal tussen beide ruimtes in vormt de trap een ruimtelijk element dat als vertrekpunt dient vanuit de foyer.