privacy en voorwaarden

de . Munck . architecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

​Disclaimer
De informatie op de website van de . Munck . architecten wordt door ons met de groots mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Treft u onvolkomenheden aan, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar info@demunckarchitecten.nl

Dan wordt dit zo snel mogelijk aangepast.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

de . Munck . architecten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden.

de . Munck . architecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Niets uit deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of gebruikt voor andere doeleinden.